Giới thiệu

 

Ngày 26 tháng 7

Ngày Quốc tế ngữ - Ngày công bằng ngôn ngữ

Tại sao có Ngày Esperanto?  - Tại sao hiện nay ngày đó lại quan trọng đối với cả thế giới?

Cuốn sách đầu tiên về ngôn ngữ quốc tế Esperanto đã xuất hiện ngày 26 tháng 7 năm 1887. Ngôn ngữ quốc tế Esperanto nhằm mục tiêu được sử dụng chỉ trong các mối quan hệ giữa những người nói các ngôn ngữ khác nhau, như vậy họ giao lưu một cách trung lập, sự giao tiếp giữa họ trở nên bình đẳng. 


Chúng tôi gợi ý thế giới công nhận và kỷ niệm ngày  26 tháng 7, ngày truyền thông công bằng và do đó là ngày các mối quan hệ công bằng giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các dân tộc.

Truyền thông công bằng là một tình huống giao tiếp giữa con người, trong đó mọi người đều có cơ hội như nhau.

Nhân dân thế giới và công dân của từng nước cần một ngôn ngữ chung để thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giao tiếp hiệu quả.

Quốc tế ngữ Esperanto cung cấp công cụ trung lập để đảm bảo các quyền con người về ngôn ngữ ở cấp quốc tế. Theo nhà ngôn ngữ học nổi tiếng thế giới nữ tiến sĩ Tove Skutnabb-Kangas thì "Trong tất cả các ngôn ngữ trên thế giới được xây dựng theo kế hoạch, Esperanto ngày nay là ngôn ngữ nổi tiếng nhất được sử dụng nhiều nhất. Theo tôi, Esperanto  sẽ mang lại nhiều lợi ích, nếu được mọi người xem xét một cách nghiêm túc. ...Esperanto cần ít thời gian học hơn bất kỳ ngôn ngữ "tự nhiên" nào, bởi vì đó là một ngôn ngữ có quy tắc và hợp lý – không có ngoại lệ.  Tuy vậy, người ta có thể bằng tiếng Esperanto nói bất cứ điều gì người ta muốn, bởi vì ai cũng có thể dễ dàng tạo ra những từ mới “.  Ngoài ra, Esperanto còn ngăn ngừa quyền bá chủ của các thế lực hiện tại. Các thế lực đó ngày nay là các nước nói tiếng Anh, vì vậy tiếng Anh đã trở nên mạnh mẽ trên thế giới. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, sau 50 năm?  Theo một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng khác, Robert Phillipson,  “tăng cường quyền của những người nói tất cả các ngôn ngữ điều mà Esperanto đóng góp đáng kể".

Đã đến lúc chúng ta suy nghĩ  không nghe theo những người người người tạm thời sức mạnh, chúng ta phải bắt đầu thiết lập một trạng bình đẳng giữa tất cả các dân tộc trên thế giới. Esperanto là một công cụ để đạt được truyền thông công bằng.

 

 

Tin tức phong trào trong nước
Trang thanh niên

 Đã từ lâu tôi mơ ước một cơ hội được đặt chân đến đất nước Nhật Bản – “đất nước Mặt trời mọc”, không chỉ vì nét văn hóa độc đáo, cảnh đẹp thiên nhiên mà còn vì tình hữu nghị và trái tim đôn hậu của những người đồng chí nơi đây.

 • Tin vui - đám cưới của anh Phan Ngọc Cung và chị Phạm Minh Trang
 • Câu lạc bộ Lucien Péraire sinh hoạt.
 • Đại hội lần thứ tư VEJO thành công tốt đẹp
 • KS 29 tại Hà Nội
 • Góc học tập

             Cứ độ thu sang lại nhớ Người,

  Vĩ nhân hiếm có ở trên đời,

  Hy sinh tất cả vì dân tộc.

  Công đức Người so với biển khơi.

  Quốc tế ngữ

   Là người thích học ngoại ngữ, từ khi tôi học Quốc tế ngữ (QTN) Esperanto và trở thành một nhà quốc tế ngữ, tham gia phong trào QTN, tôi vẫn thắc mắc: Bác Hồ của chúng ta là người chăm học ngoại ngữ để phục vụ công tác cách mạng, không hiểu Bác có biết QTN Esperanto không?

 • Tìm hiểu Quốc tế ngữ
 • Tiếng Việt - Esperanto

    

  Thông tin thời tiết