IJK68 Hà Nội

 

 Cuộc họp của ban Tổ chức IJK-68 với các tình nguyện viên.

  Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2012, tại 105A Quán Thánh, ban tổ chức của IJK-68 đã có buổi họp với các tình nguyện viên của mình. Có 25 thành viên của các lớp Quốc tế ngữ K1; K2; K3; đến họp với LKK.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI THANH NIÊN QTN THẾ GIỚI LẦN THỨ 68 TẠI VIỆT NAM

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết