Phong trào thế giới

 

 Tin mừng với người Việt Nam:

  Giáo trình Esperanto v.4 phiên bản tiếng Việt mới ra mắt

 Lời mời tham gia Esperanto Sumoo

  Hori Jasuo từ Nhật Bản
hori-zonto@water.sannet.ne.jp

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI QUỐC  TẾ NGỮ THẾ GIỚI LẦN THỨ 96

 

 Ngày 11-3, Nhật Bản phải hứng chịu một cơn sóng thần và động đất chưa hề có trong lịch sử. Với tinh thần quốc tế nói chung và tình yêu với đất nước Nhật Bản, với phong trào QTN Nhật Bản bao năm qua đã gắn bó với phong trào của VN, các nhà QTN VN sót sa và cảm phục theo rõi tin tức trên báo chí, vô tuyến truyền hình về diễn biến của cuộc động đất và những tổn thất lớn lao của nhân dân Nhật Bản.

 

Động đất và sóng thần ở Nhật Bản

 

 Ngày 11-3, Nhật Bản phải hứng chịu một cơn sóng thần và động đất chưa hề có trong lịch sử. Với tinh thần quốc tế nói chung và tình yêu với đất nước Nhật Bản, với phong trào QTN Nhật Bản bao năm qua đã gắn bó với phong trào của VN, các nhà QTN VN sót sa và cảm phục theo rõi tin tức trên báo chí, vô tuyến truyền hình về diễn biến của cuộc động đất và những tổn thất lớn lao của nhân dân Nhật Bản.

 

Đồng chí Hoàng Ngọc Bội được cử làm phó Chủ tịch KAEM.

Tin mới nhận từ Đại Hội QTN Châu Á lần thứ sáu (AK6): Đồng chí Hoàng Ngọc Bội được cử làm phó Chủ tịch KAEM.

Đồng chí Hoàng Ngọc Bội, đại biểu Việt Nam đi dự AK6 đã báo tin về: trong  cuộc họp hôm 20 tháng 6 vừa qua tại U-lan-ba-to, đồng chí đã được cử làm phó Chủ tịch của KAEM.

GÓP PHẦN XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI QUỐC TẾ HÀI HÒA (2)

Tại sao người ta cũng không thể dùng “ kelka” ( tính từ phiếm chỉ số lượng có nghĩa một chút nào đó, một số, một vài) như số từ thứ tự? Tại sao người ta không lấy các từ ‘iom, tiom, kiom, ĉiom, neniom” (một chút, nhiều như thế, bao nhiêu, toàn lượng- toàn số, chắng có chút nào cả) như là các số từ  và đơn giản nói “ Anh có bao nhiêu sách”? ‘ Tôi có vài người bác (chú , cậu)” “ Anh ấy có nhiều bạn”.**

GÓP PHẦN XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI QUỐC TẾ HÀI HÒA (1)

Dennis Keefe phỏng vấn nhà văn Trung quốc Lý Sĩ Tuấn, viện sĩ và Hội viên Danh dự UEA, nổi tiếng với bút danh Laŭlum cho tạp chí của chúng ta.

Tin tức phong trào thế giới

Từ năm 1998, tạp chí “La Ondo de Esperanto” có sáng kiến hàng năm sẽ công bố về  Nhà QTN điển hình. Tham gia vao dự án này có nhiều người thuộc các xu hướng khác nhau trong cộng đồng QTN và những chuyên viên độc lập.

I V O L A P E N N A

    Ivo Lapenna là người sớm có khuynh hướng quốc tế. Năm 17 tuổi, khi còn là học sinh trung học, Ivo Lapenna đã học Quốc tế ngữ và năm 1929 sáng lập câu lạc bộ Sinh viên Quốc tế ngữ ở Zagreb, tổ chức hoạt động sôi nổi nhất trong các câu lạc bộ sinh viên ở nhiều nước.

Phong trào Châu Á

   Ngày th ba 28-7-2009, khoảng 50 nhà QTN ChâÁ và những người quan tâm đến phong trào của ChâÁ đã tp hợp tại phòng họp Kabe (trong khuôn kh UK 94) để thảo luận vphong trào ChâÁ. Dưới s ch to cua ông LEE Jung-kee (ch tịch KAEM), mọi người sôi nổithảo luận trong khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng h và đã đưa ra nhiđề ngh mới.

12
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết