UK 97

 

Pri la scienca nomo de la Zamenhof-arbPri la scienca nomo de la Zamenhof-arbo plantita je la 29a de julio 2012 ĉe Parko de Amikeco
Đại diện Hội Quôc tế ngữ toàn cầu (UEA) đã trao đổi với ông Phạm Bình Minh Bộ trưởng Bộ Ngoại GiaoViệt Nam

Đại diện Hội Quôc tế ngữ toàn cầu (UEA) đã trao đổi với ông Phạm Bình Minh Bộ trưởng Bộ Ngoại GiaoViệt Nam và ông Lê Hoài Trung Đại sứ Việt Nam tại    Liên Hiệp Quốc ( UNO)  về Đại Hội quốc tế ngữ toàn cầu (UK) lần thứ 97 tại Hà nội

Họp  báo phổ biến  công tác chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97 (UK-97) tại Hà Nội,Việt Nam năm 2012.

Ngày 26-10-2011, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (LH) đã kết hợp với Hội Quốc tế ngữ Việt Nam (VEA) và Ban Tổ chức quốc gia UK-97 (LKK) đã tổ chức cuộc Gặp mặt Báo chí để phổ biến về công tác chuẩn bị cho UK-97 tại Hà Nội, Việt Nam năm 2012.

 

Họp báo phổ biến  công tác chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97 (UK-97) tại Hà Nội,Việt Nam năm 2012.

Ngày 26-10-2011, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (LH) đã kết hợp với Hội Quốc tế ngữ Việt Nam (VEA) và Ban Tổ chức quốc gia UK-97 (LKK) đã tổ chức cuộc Gặp mặt Báo chí để phổ biến về công tác chuẩn bị cho UK-97 tại Hà Nội, Việt Nam năm 2012.

Hoạt động của  LKK

Hoạt động của LKK trong dịp công tác tới Việt Nam lần thứ 3 của Thư ký thường trực Đại hội Clay Magalhaẽs.

Đại hội QTN trẻ em (IIK)

43a Internacia Infana-junula Kongreseto   temo «Azio»  

BẾ MẠC UK TẠI COPENHAGEN, CHÀO ĐÓN UK TẠI HÀ NỘI VÀ REYKIAVIC

Thứ 7, ngày 30 tháng 7, đã diễn ra lễ bế mạc trọng thể đại hội Quốc Tế Ngữ toàn cầu lần thứ 96 tại Copenhagen dưới sự dẫn dắt của ngài chủ tịch UEA, giáo sư Probal Dasgupta. Bà tổng thư ký Barbara Pietrzak đã báo cáo tóm tắt về các chương trình hoạt động sáng tạo và văn hóa đã được đưa ra thảo luận trong suốt đại hội. 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết