Kinh nghiệm tuyên truyền trước UK

17/9/2011

Lời tòa soạn : Mỗi năm, Đại hội QTN toàn cầu (UK) là sự kiện lớn nhất của thế giới QTN bởi đó là cuộc họp mặt thu hút vài ngàn người, với hàng trăm cuộc họp và hội thảo lớn nhỏ kéo dài một tuần lễ. Để đăng cai thành công sự kiện này, nước chủ nhà đã phải có nhiều sự chuẩn bị về nhân, vật lực và tổ chức cần thiết, trong đó có công tác tuyên truyền. Việt Nam chúng ta cũng đã đăng ký xin đăng cai UK. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu một kinh nghiệm làm tuyên truyền của Bialistok (Ba Lan), thành phố Đại hội năm 2009.

Ngày 10-9-2008, tất cả các người mua báo Gazeta Wyborcza đều được nhận thêm miễn phí một phần quà tặng : một chiếc đĩa compact tên là ESPERANTO. Số lượng đĩa phát hành ra hôm đó là 364.000 bản. Người mua báo được nhận miễn phí vì thành phố Bialistok đã chi trả tiền làm đĩa.

Rất nhiều nhà QTN Ba Lan đã mua hàng một hai chục tờ báo kèm đĩa để đem phân phát cho người quen và bạn bè, như một bản tin tốn ít tiền mà lại thích hợp về Esperanto.

Tổ chức đứng ra sản xuất đĩa là E@I, theo đơn đặt hàng của thành phố Bialistok (hợp đồng chính thức được ký kết giữa đôi bên vào ngày 1-1-2008).

Ý tưởng về chiếc đĩa là tạo ra một bản tin tuyên truyền dưới dạng trò chơi điện tử – làm cho người xem vừa chú ý lại vừa được giải trí, vì nó vừa cung cấp thông tin vừa mang chức năng sư phạm.

Khi mở máy ra, chiếc đĩa cho ta thấy một bức đồ bản được vẽ từ ý tưởng một thành phố Bialistok thực nhưng có vẻ như huyền thoại, bởi trong đó có những công trình kiến trúc thực, được vẽ theo nguyên mẫu có thực trong thành phố. Tiếp theo, người ta có thể đi dạo thăm thành phố và ghé vào thăm từng công trình một: những trường học, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc, viện bảo tàng QTN, thư viện...

Chỉ với một cái nhấp chuột, tòa thị chính liền hiện ra, thậm chí có cả video clip ông Tadeusz Truskolaski, thị trưởng của Bialistok mời chào bạn xem đĩa đến dự Đại hội UK năm tới (2009).

E@I cho biết : Trong tương lai E@I sẵn sàng sản xuất những đĩa DVD tương tự theo nhu cầu của các tổ chức QTN khác.

Theo tạp chí « ESPERANTO »

Hồng Hạc dịch

 

Eksperto pri antaŭ UK-a propagando

La 10-an de septembro 2008, ĉiuj aĉetantoj de ĵurnalo GAZETA WYBORCZA aldone ricevis kiel senpaga aldonaĵo: unu kompaktdiskon titolitan “ESPERANTO”. La eldona kvanto de la disko tiutage atingis 364.000 ekzempleroj. La aĉetantoj havis la okazon ricevi senpage, ĉar la urbo Bjalistoko jam pagis.

Pluraj polaj esperantistoj aĉetadis dum la tago po 10-20 gazetoj kun la disko, celante disdoni ilin al siaj konatoj aŭ amikoj, kiel taŭgan kaj malmultekostan informilon pri Esperanto.

La pruduktanto de la disko estis organizo E@I, surbaze de la mendo de la urbo Bjalistoko (La kontrakto estis oficiale subskribita la 1-an de januaro 2008).

La ĉefa ideo de la disko estis krei informilon, kiu estu kvazaŭ komputila ludo – informilo kapabla kapti la atenton kaj amuzi, sed samtempe instrui kaj doni gravajn informojn.

La disko ŝaltigas kiel desegnita mapo elpensita, kvazaŭ fabela, virtuala Bjalistoko, kun pluraj konstruaĵoj, desegnitaj laŭ originaloj, reale troviĝantaj en la urbo. Sekve eblas promeni tra la urbo kaj viziti unuopajn konstruaĵojn, kie ĉiu havas sian apartan celon : lernejo, kinejo, muzikejo, E- muzeo, biblioteko...

Post klako al la urbodomo aperas ĉe video - saluto de Tadeusz Truskolaski, la urbestro de Bjalistoko, kiu invitas la KD–uzantojn al la venontjara UK (2009).

E@I sciigis ke : Estonte E@I planas krei similspecan multlingvan DVD–on kun simila celo laŭ bezono de aliaj E- organizoj.

Laŭ «ESPERANO »

(Oktobro 2008)

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết