NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI QUỐC TẾ NGỮ THẾ GIỚI LẦN THỨ 96

17/9/2011

           Chúng tôi, những đại biểu tham dự Đại hội Quốc Tế Ngữ Thế Giới lần thứ 96, từ 66 quốc gia tới Kôpenhaghen để cùng thảo luận về chủ đề “Năm Thanh Niên Quốc Tế” mà tổ chức Liên Hợp Quốc đã phát động,

 

        Hoàn thành cuộc thảo luận đa quan điểm về chủ đề này, trong bầu không khí của sự hiểu biết lẫn nhau và quá trình giao tiếp hiệu quả,

        Rút ra những kinh nghiệm từ các cá nhân và tập thể thuộc những cộng đồng, nhóm tuổi, dân tộc, giới tính, thế giới quan, quan điểm chính trị và niềm tin tôn giáo khác nhau,

Công nhận những đóng góp của giới trẻ đối với xã hội và sự cần thiết phải mở ra những cơ hội cho giới trẻ tham gia vào những quyết định tập thể, để đương đầu với những thách thức và cơ hội của thực tế hiện nay – về mặt kinh tế xã hội, sinh thái, chính trị, kỹ thuật v.v. – vì tương lai của loài người và trái đất,

Xác định rằng xuyên suốt các thời đại và nền văn hóa, các thế hệ đã liên kết với nhau thông qua nhiều phương thức và chiến lược khác nhau, cùng với sự xuất hiện không thường xuyên của văn hóa thanh niên riêng biệt. Trong phong trào QTN, điều đó thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong những thời điểm mang tính bước ngoặt lịch sử đặc biệt,

Đề xuất

Mỗi cơ quan tổ chức chính quyền và xã hội của phong trào và cộng đồng QTN tích cực phấn đấu, tạo điều kiện tốt nhất cho việc liên hệ, tiếp cận và cùng hợp tác giữa thanh niên và các lứa tuổi khác. Các thành viên thuộc các nhóm tuổi khác nhau trong giới QTN hãy có ý thức hơn về tiềm năng mà mối quan hệ hòa hợp giữa các thế hệ có thể cung cấp ý tưởng QTN với sự tôn trọng lẫn nhau và mong muốn tốt đẹp cho cả đôi bên.

Kêu gọi

UEA, TEJO và các tổ chức của mỗi quốc gia cùng bàn bạc, tìm cách thu hẹp khoảng cách về thời gian và địa lí trong việc tổ chức các đại hội quốc tế, quốc gia cũng như trong khu vực và cụ thể hóa các chiến lược thúc đẩy các nhà QTN trên mạng Internet cũng như trong thực tế. Đồng thời thúc đẩy những người đã từng học ngôn ngữ này qua mạng Internet tham gia vào phong trào cũng như trợ giúp cải thiện phong trào truyền thống thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.

Copenhagen, ngày 30 tháng 7 năm 2011

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết