Nhớ về Bác Hồ

17/9/2011

           Cứ độ thu sang lại nhớ Người,

Vĩ nhân hiếm có ở trên đời,

Hy sinh tất cả vì dân tộc.

Công đức Người so với biển khơi.

            Đẹp sao một buổi sáng mùa thu!

Vẳng thân thương giọng nói Bác Hồ.

Nghe Bác đọc “Tuyên ngôn độc lập”,

Ba Đình vang dậy tiếng hoan hô!

 

 

 

Nhớ Bác lời vàng đã dạy ta:

Phải cần, phải kiệm, chớ xa hoa;

Chữ liêm, chữ chính, cần gìn giữ;

Vì nước, vì dân, mới đến nhà.

 

Có Bác Hồ đức lớn tài cao

Việt Nam ta hạnh phúc tự hào!

Ta luôn nhớ cha già dân tộc,

Ngày mùa thu cách mạng năm nào.

                              Phùng Ngọc Bích

                              Hoàng Thị Chính

Liên quan
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết