Mơ gặp ông Zamenhof

17/9/2011

 Đêm qua Tôi Nằm mơ

Gặp Ông ZamenHof

Người Thầy, Người Bạn tốt

Của Nhân loại chúng ta.

 Mặc dù Ông đã đi xa

Linh hồn Ông còn sống mãi

Trong con tim thơ dại

Của Em Bé Châu Phi

Trong ước mơ diệu kỳ

Của những người nghèo khổ

Họ ước mơ sau đáo

Sẽ như có một phép Thần

Cả thế giới quây quần

Trong tình thương đồng loại

Cùng nói chung tiếng nói

Vì hạnh phúc hòa bình.

Một thế giới văn minh

Không còn nơi chia cắt

Không còn người héo hắt

      Vì cuộc sống đọa đầy

Như mong muốn trước đây

Của người luôn hy vọng…

 

Ngày nay chúng Tôi sống

Đang tiếp bước theo Người

Học Quốc tế ngữ nơi nơi

Cho vang bài ca Hy vọng.,.

                            PHn

                           Tác giả: Lê Phương Lan - TP Hồ Chí Minh

Liên quan
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết