Niên biểu phong trào QTN Việt Nam. Phàn 1

1/11/2011

 Niên biểu phong trào QTN VN phần 1

 

NIÊN BIỂU
PHONG TRÀO QUỐC TẾ NGỮ VIỆT NAM
(phần 1)
 
Hồng Hạc
 

 

 
7/1887
 
 
 
 
 
 
1897
 
 
 
 
 
 
1902
 
 
1904
 
 
 
Trong khoảng 1914-1917
 
 
 
 
 
 
1929
 
 
 
1929-1930
 
 
1929
 
 
1931
 
 
 
 
 
 
1932
 
 
 
 
 
 
 
7/1933
 
 
 
 
1934
 
 
1936
 
 
1937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1938
 
 
 
 
1940
 
 
 
 
 
 
1945
 
 
 
1945-1946
 
 
 
 
1947
 
 
 
 
1950
 
 
 
 
 
 
Tại Ba Lan, BS Ludoviko Zamenhof công bố “Cuốn sách đầu tiên”: Esperanto chính thức ra đời.
 
Thời kỳ sơ khai ở Đông Dương
Quốc tế ngữ trong những người Âu đến làm việc ở Đông Dương
 
Ở Trung Kỳ, J. Ferra là người Âu đầu tiên ở Việt Nam dùng QTN.
 
Ở Quảng Yên, Bắc Kỳ, có trung úy Prévost
   
Những người tiên phông ở Nam Kỳ:
 
Ở Sài Gòn: các cô Felicidad và Maria Paz Zamora
Ở Sài Gòn: Giáo sư D. Venturini
Ở Mỹ Tho: Gióa sư L. Barlet
Ở Gia Định: M. Carrère
 
Ở nước ngoài
 
Ở London (Vương quốc Anh), đồng chí Nguyễn Ái Quốc đang lao động tại đây, vừa mưu sinh vừa học cách tổ chức để phục vụ cho việc nước. Đồng chí đã tham gia sinh hoạt hướng đạo sinh. Chính tại tổ chức đó, đồng chí đã biết đến QTN Esperanto và học ngôn ngữ này
 
 
Cao trào những năm 1930
 
Ở Trung Kỳ, viên thầy thuốc Domec truyền bá QTN Esperanto
Ở Trung Kỳ, có bài đăng báo ủng hộ Esperanto
 
Một người Việt Nam đầu tiên học QTN ở trong nước: ông Huỳnh Bá Dưỡng
 
Báo France-Indochine và báo Đông Pháp đăng bài về QTN Esperanto do André Guérineau (ở Vientiane) viết.
 
8/1931 đến 10/1931
          Anh công nhân Pháp Lucien Péraire trong chuyến viến du Âu-Á cổ vũ cho Esperanto (trong 4 năm từ 1928 đến 1932) đã đến Việt Nam, đăng đàn diễn thuyết về Esperanto (Hà Nội, Huế, Sài Gòn). Sự việc đã cổ vũ rất lớn cho phong trào.
 
Tại Bắc Kỳ, nghị định số 2783 của Thống sứ Bắc Kỳ ký ngày 2/7/1932 cho phép “Hội Thế giới ngữ Bắc Kỳ” (Tonkina Esperantista Asocio) được hoạt động.
 
Huỳnh Bá Dưỡng xuất bản “Sách học Thế giới ngữ Esperanto” bằng tiếng Việt, cho người Việt Nam học. (mã số tại Thư viện Quốc gia: 18.015)
 
Bùi Nguyên Dỹnh (bút danh của nhóm Nguyễn Duy Bình, Vũ Độ…) xuất bản giáo trình “Học Thế giới ngữ” (Lernolibro de Esperanto), có lời nói đầu của André Guérineau. (mã số tại Thư viện Quốc gia: 18.945)
 
Ở Nam Kỳ, “Nhóm các nhà Quốc tế ngữ Nam Kỳ” (Koŝinĉina Esperantista Grupo” – KEG) được thành lập.
 
Ở Sài Gòn, chi hội “Các nhà Quốc tế ngữ vô sản” được thành lập, do đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh.
 
Ở Sài Gòn, Thống đốc Nam Kỳ ký quyết định cho phép “Câu lạc bộ QTN Nam Kỳ” được phép hoạt động. Lãnh dạo nhóm này gồm: luật sư Trịnh Đình Thảo, các ông Nguyễn Công Môn, Nguyễn Văn Kỉnh, Phan Bá Lân…)
 
7/7/1937     Đồng chí Nguyễn Văn kỉnh viết bài tuyên truyền về Esperanto trên báo “Le Peuple”.
 
7/7/1937    Nghị định số số 3538 ngày 7/7/1937 của Thống sứ Bắc Kỳ cho phép “Hội Thế giới ngữ Đông Dương” (Hindoĉina Esperantista Asocio) được phép hoạt động. Trụ sở Hội: Trung tâm Trí tri, phố Hàng Quạt, Hà Nội.
 
Tại Nam Kỳ, trong tháng 8, tờ nhật báo “Dân chúng” do Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương, có đăng tin mở lớp QTN hàm thụ miễn phí, lấy địa chỉ Hoàng Hữu Nam (bí danh đ/c Nguyễn Văn Kỉnh).
 
Ở miền Nam. Nguyễn Thanh Liên xuất bản một cuốn sách học Esperanto mới.
 
Những ngày Cách mạng Tháng Tám
và trong Kháng chién chống Pháp
 
Thời kỳ Cách mạng Tháng Tám:
8/1945         Cuộc họp thành lập “Nhóm QTN Nam Kỳ” tại số nhà 341 đường Frère Louis, Sài Gòn (nhà riêng đ/c Nguyễn Văn Kỉnh) (tin đăng trên báo “Dân chúng”).
 
9/1945 – 7/1946     Chương trình phát thanh đối ngoại bằng tiếng Esperanto trên Đài Tiếng nói Việt Nam, một chương trình phát thanh tiếng Esperanto vào loại sớm nhất ở châu Á.
 
Trong kháng chiến chống Pháp:
Từ 1947       Có hình thức dạy QTN Esperanto bằng thư (trên vai các chiến sĩ giao lien) trong bưng biền và cả những khu tranh chấp. Người hướng dẫn là đ/c Huỳnh Thiện Hoa. Việc dạy học kết thúc khi đ/c Huỳnh Thiện hoa mất do lao phổi.
 
1950-1951    Lớp học Esperanto tập trung cho cán bộ kháng chiến, được đ/c Nguyễn Văn Kỉnh tổ chức tại rừng sâu bưng biền Nam Bộ.
 
 
 
 

 

 

 

Nguồn: aktivulo.com
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết