Phong trào Châu Á

1/11/2011

   Ngày th ba 28-7-2009, khoảng 50 nhà QTN ChâÁ và những người quan tâm đến phong trào của ChâÁ đã tp hợp tại phòng họp Kabe (trong khuôn kh UK 94) để thảo luận vphong trào ChâÁ. Dưới s ch to cua ông LEE Jung-kee (ch tịch KAEM), mọi người sôi nổithảo luận trong khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng h và đã đưa ra nhiđề ngh mới.

 


Các vấn đề thảo luận gồmĐại hội QTN ChâÁ lần th 6 tại Ulanbato – Mông C ( T 19 -23/6/2010), d kiến UK 2012 s t chức tại Việt Nam, d án mới của trường Đại học Nam-Kinh (Trung Quốc), cuộc gặp g QTN mi tại Israen…vv…

Cần phải nói đến có 8 nhà QTN Kazakstan cũng tham d cuộc họp và giới thiệu v phong tràohiện nay  Kazastan. Hội QTN VN đã giới thiệu một cách rất ấn tượng v phong trào QTNEsperanto của mình bằng  powerpoint được chuẩn b rất công phu.

KAEM ( U ban của UEA v phong trào QTN ChâÁ) hiện nay đang dùng 3 khẩu hiệu sau đâyđể thúc đẩy phong trào Esperanto ChâÁ:  “ Gieo trồng Esperanto tại các quốc gia chưa cóEsperanto; Thúc đẩy các chuyên ngành của phong trào; Tăng cường phong trào thanh niên ChâuÁ.

            Người dịchLương Ngọc Bảo  

 

Nguồn: aktivulo.com
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết