Tổng thống nước Brazil tán thành Esperanto

1/11/2011

 Tổng thống Brazil, Lula da Silva đã uỷ quyền cho  Giám đốc về văn kiện lịch sử, Cláudio Soares Rocha, gửi tới ngài Chủ tịch Hội QTN toàn cầu UEA mong muốn rằng một ngày nào đó Quốc tế ngữ được chấp thuận như một ngôn ngữ giao tiếp.

Mong muốn của ngài Tổng thống được diễn t trong phúc  đáp thư của Chủ tịch UEA gửi tới hội nghị  thượng đỉnh các nước BRBĈ (Brazil, Liên bang Nga, Ấn  Độ và Trung Quốc) (theo tiếngAnh là các nước BRIC), diễn ra ngày 16/6/2009 tại Yekaterinburg để thảo luận về khủng hoảng kinh tế thế giới và bên cạnh đó là việc đưa ra hệ thống tiền t mới.Về hệ thống tiền t mới, tổng thống các nước BRIC đã không đạt đến sự đồng thuận.

Trong thư của mình, chủ tịch UEA, tiến sĩ Probal Dasgupta đã đề xuất với các chính khách các nước k trên rằng bốn nước đầy hứa hẹn cho tương la s hợp tác để chấm dứt không chỉ các ưuđãi v tiền t mà còn chấm dứt các ưđãi v ngôn ng. Theo tiến sĩ Probal Dasgupta, việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp quốc tế là đang cng ccó ưđãi v vị thế của một vài quốc gia cóưu đẳng.

Nhân danh tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Cláudio Soares Rocha, giám đốc phụ trách Văn kiện lịch sử cám ơn tiến sĩ Dasgupta vì sự quan tâm của ông tới sự bình đẳng trong quan hệ quốc tế và bày tỏ sự khâm phục của mình vì những nỗ lực của các nhà quốc tế ngữ trên toàn thế giới đã tiến hành để truyền bá QTN ngày càng rộng rãi hơn.

Ông cũng đã viết “Chúng tôi thực sự mong muốn một ngày nào đó QTN có thể được chấp nhận ở phần đông các nước như một ngôn ngữ thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp mà không cần các ngôn ngữ ưu đẳng khác. …Chúng tôi tán thành về giá trị của ngôn ngữ đang được phát triển trong tổ chức của các bạn. Chúng tôi biết rằng, trong lịch sử nhân loại, những ngôn ngữ như tiếng La-tinh, hay trong một mức độ nào đó, tiếng Pháp và sau là tiếng Anh đã từng chiếm lĩnh  những vị trí đứng đầu tiếp theo những đường lối chính trị bá quyền. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó Esperanto thực sự có thể được nhiều nước chấp thuận sử dụng như một ngôn ngữ giao tiếp mà không cần các ngôn ngữ được ưđãi khác.

Sự ủng hộ của nước Brazil chắc chắn sẽ được thể hiện trong các chương trình hành động thực hiện trong tương lại tại Liên Hợp Quốc và UNESKO. Hiệp hội quốc tế những người nói tiếngEsperanto đang nỗ lực để các nghị quyết có lợi mà Hội ngh toàn th UNESKO đã tuyên bố sớm được cụ thể hoá và việc giảng dạy tiếng QTN sẽ trở thành một phần nhiệm vụ của các quốc giathành viên phối hợp cùng  “Thập k của Ngôn ngữ” đã được phát động. Những người nói QTN nhận thấy trong Thập k ngôn ng này một  phương tiện cốt lõi đảm bảo sự công bằng trong lĩnhvực giao tiếp quốc tế và trong các quyền ngôn ngữ khác. 

 Sau đây là nội dung đầy đủ của bức thư  gửi tới Chủ tịch UEA, đăng trên bản thông cáobáo chí của UEA.

Kính thưa ngài Probal Dasgupta,

Chủ tịch Hội QTN toàn cầu,

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva giao nhiệm vụ cho chúng tôi trả lời thư của ngài gửi tới Tổngthng ngày 20/06/2009 để cám ơn sự quan tâm của ngài về sự bình đẳng trong quan hệ quốc tế,c trong lĩnh vực tài chính cũng như trong khía cạnh ngôn ngữ.

Chúng tôi vui sướng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với những cố gắng mà các nhà QTN trên toàn thế giới đã tin hành nhằm phát triển rộng rãi hơn nữa ngôn ngữ Esperanto, ngôn ngữ mà Bác sĩ Lazaro Zamenhof đã sáng tạo ra như một công cụ góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau và sự nhận thức giữa người với người.

Chúng tôi biết rằng, trong lịch sử nhân loại, có nhiều ngôn ngữ như tiếng La-tinh, hay trong mộtmức độ nào đó, tiếng Pháp và sau này là tiếng Anh đã từng chiếm lĩnh những v trí đứng đầu tiếptheo những đường lối chính tr bá quyền. Chúng tôi mong muốn rằng một ngày nào đó, Esperanto thực sự được phần lớn các nước chấp nhận s dụng như một ngôn ngữ giao tiếp  mà không cần các ngôn ngữ được ưu đãi khác.

Chúng tôi chắc chắn rằng, Hội QTN toàn cầu sẽ tiếp tục những bước tiến tại Liên Hiệp Quốc đểtừng bước một nâng cao hơn nữa vai trò của Esperanto như một ngôn ngữ quốc tế. Do đó, chúng tôi không thấy cần thiết bàn luận về vấn đề đó, bởi vì chúng tôi hoàn toàn đồng ý về giá trị ngôn ngữ đang được phát triển trong tổ chức của Ngài.

Kính thư,

Cláudio Soares Rocha

Giám đốc phụ trách văn kiện lịch sử.

Nguồn: aktivulo.com
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết