Đồng chí Hoàng Ngọc Bội được cử làm phó Chủ tịch KAEM.

1/11/2011

Tin mới nhận từ Đại Hội QTN Châu Á lần thứ sáu (AK6): Đồng chí Hoàng Ngọc Bội được cử làm phó Chủ tịch KAEM.

Đồng chí Hoàng Ngọc Bội, đại biểu Việt Nam đi dự AK6 đã báo tin về: trong  cuộc họp hôm 20 tháng 6 vừa qua tại U-lan-ba-to, đồng chí đã được cử làm phó Chủ tịch của KAEM.

 

Việc tuyển lựa này đã khẳng định sự tín nhiệm của cộng đồng QTN châu Á với phong trào QTN VN và là sự động viên cho UK 97 sắp tới tại Hà Nội.

Xin chúc mừng đồng chí Bội và xin chúc AK6 thành công rực rỡ.

        Hội QTN  Việt Nam

 

 

Nguồn: aktivulo.com
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết