Động đất và sóng thần ở Nhật Bản

1/11/2011

 

 Ngày 11-3, Nhật Bản phải hứng chịu một cơn sóng thần và động đất chưa hề có trong lịch sử. Với tinh thần quốc tế nói chung và tình yêu với đất nước Nhật Bản, với phong trào QTN Nhật Bản bao năm qua đã gắn bó với phong trào của VN, các nhà QTN VN sót sa và cảm phục theo rõi tin tức trên báo chí, vô tuyến truyền hình về diễn biến của cuộc động đất và những tổn thất lớn lao của nhân dân Nhật Bản.

 

      Ngay từ ngày 12-3 trở đi, ông HORI Yasuo, đều đặn gửi báo cáo trên mạng và bạn Lê Hải Minh của Việt Nam đã chuyển tải những thông tin này lên danh sách mạng vjetnamaj esperantistoj, các nhà QTN VN càng có điều kiện theo rõi các thông tin bằng Esperanto, nhất là về tin tức đối với các nhà QTN Nhật Bản trong vùng có thiên tai.

 

Chúng ta hết sức cảm động và khâm phục, khi ông HORI Yasuo nói về nhân dân của mình:

“Nhân dân Nhật Bản đã hồi sinh từ thảm họa chiến tranh, vậy lần này sẽ lại hồi sinh từ thảm họa.”Nguồn: aktivulo.com
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết