Kế hoạch Esperanto 125 của Việt Nam

31/1/2012

Thông tin đối nội.    Đây là nội dung chính. Mục tiêu là giới thiệu Esperanto cho người VN không phải là nhà QTN, không biết QTN. Thông tin đối nội viết bằng tiếng Việt.

 

1.1.            Danh sách đối tượng (danh sách gửi)

1.1.1.     Báo giấy, Truyền hình, báo mạng

1.1.2.     Các cơ quan quan trọng: Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thông tin, Du lịch, UNESCO VN

1.1.3.     Các nhà QTN cũ, lâu không  sinh hoạt

1.1.4.     Các nhà QTN mới chỉ sinh hoạt qua mạng

1.1.5.     Các nhân vật quan trọng

1.2.             Tài liệu (biên soạn và phát hành)

1.2.1.     Tiểu sử tóm tắt L.L. Zamenhof. Giới thiệu La Unua Libro

1.2.2.     Cập nhật về Esperanto (tài liệu của UEA)

1.2.3.     Thông cáo báo chí

1.2.4.     Tờ gấp: cập nhật tờ gấp đã có

1.2.5.     Tờ rơi

1.3.              Địa chỉ liên hệ (tập hợp danh sách)

1.3.1.     Báo giấy

1.3.2.     Đài phát thanh

1.3.3.     Đài truyền hình

1.3.4.     Báo mạng

1.3.5.     Các cơ quan quan trọng

1.4.              Các phương tiện truyền thông

1.4.1.     Trang web của VEA: mở mục riêng về Esperanto 125 với biểu tượng.

1.4.2.     Trang web UK97

1.4.3.     Bản tin Xanh (giấy)

1.4.4.     Bản tin của các Hội thành viên của VEA

1.4.5.     Bản tin của LH (+ link)

1.5.              Văn hóa – Văn nghệ Esperanto

1.5.1.     Các tổ chức Esperanto trên thế giới

1.5.2.     Các đài phát thanh, truyền hình

1.5.3.     Lịch sử Esperanto trên thế giới và ở VN

1.5.4.     Các Đại hội UK

1.5.5.     Esperanto ở VN

2.      Thông tin đối ngoại (viết bằng Esperanto. Mục đích là bằng ngôn ngữ Esperanto giới thiệu đất nước, con người VN, phong trào QTN VN cho bạn bè quốc tế)

2.1.              Xác định đối tượng

2.1.1.     Listo landa agado

2.1.2.     Listo azio

2.1.3.     Các mạng xã hội (Ipernity, facebook)

2.1.4.     Các hội QTN có quan hệ thường xuyên

2.1.5.     Phát triển quan hệ với các hội QTN khác

2.2.              Các tài liệu

2.2.1.     Dua Bulteno (những phần việc của VN phải làm)

2.2.2.     Kongreslibro (như trên)

2.2.3.     Tiếng Việt cấp tốc

2.2.4.     Viết bài cho: Esperanto, la Revuo Orienta, Ondo, Vikipedio, E-en Azio

2.2.5.     Phát hành sách: Đặng Thùy Trâm, Truyện Kiều, Từ điển Esperanto-Việt (lịch cụ thể)

2.3.              Các phương tiện truyền thông

2.3.1.     e.vea.vn có trang riêng và biểu tượng E-125

2.3.2.     trang UK-97 hanojo có trang riêng và biểu tượng E-125

2.3.3.     Các mạng xã hội : Ipernity, Facebook

2.3.4.     Bản tin Verda Mesaĝo tải xuống được

2.3.5.     Bản tin Verda Mesaĝo giấy

2.4.              Du lịch - Ẩm thực – Thời trang

2.4.1.     Danh lam thắng cảnh VN

2.4.2.     Nghệ thuật ẩm thực

2.4.3.     Thời trang VN

2.4.4.     Văn học dân gian

2.4.5.     Từ VN Esperanto-hóa (trong Azia terminaro)

2.5.              Quan hệ quốc tế

2.5.1.     Edukado.net

2.5.2.     Akademio de Esperanto

2.5.3.     La Bona Lingvo

2.5.4.     KAEM

2.5.5.     UEA

3.      Đào tạo

3.1.              Phổ biến thông tin về đào tạo

3.1.1.     Komuna Eŭropa Referenckadro – Memtaksilo

3.1.2.     Giới thiệu ILEI

3.1.3.     Giới thiệu lernu.net 

3.1.4.     Giới thiệu edukado.net

3.1.5.     Phổ cập sử dụng dấu trong Esperanto     (phần mềm Ek!)                 

3.2.             Đào tạo giáo viên

3.2.1.     Tiêu chuẩn giáo viên

3.2.2.     Danh sách giáo viên

3.2.3.     Tham gia ILEI

3.2.4.     Học lớp hàm thụ RITE

3.2.5.     Chế độ đãi ngộ với giáo viên

3.3.            Đào tạo học viên A1 – A2

3.3.1.     Kỹ năng đọc hiểu

3.3.2.     Kỹ năng nghe hiểu

3.3.3.     Kỹ năng viết

3.3.4.     Kỹ năng dịch xuôi, ngược

3.3.5.     Kỹ năng nói

3.4.             Luyện kỹ năng cho B1 trở lên

3.4.1.     Kỹ năng nghe

3.4.2.     Kỹ năng đọc

3.4.3.     Kỹ năng nói – đọc thơ – hùng biện

3.4.4.     Kỹ năng biên tập, viết bài

3.4.5.     Kỹ năng sử dụng phần mềm dịch và biên tập

3.5.             Thi

3.5.1.     Xây dựng đề thi mẫu A1 – A2 – B1 theo Referenckadro

3.5.2.     Ngân hàng đề thi A2 – B1 trong nước

3.5.3.     Lịch thi A2 – B1 trong nước

3.5.4.     Vận động thi quốc tế B2 – C1 trong UK

3.5.5.     Tổ chức thi tại địa phương

4.      Phong trào

4.1.             Phát triển

4.1.1.     Phát triển chi hội, CLB tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương

4.1.2.     Vận động tham gia UK-97

4.1.3.     Tìm gặp các nhà QTN cũ, mời trở lại phong trào

4.1.4.     Phát hiện nhà QTN tự học trên mạng, mời tham gia phong trào

4.1.5.     Phát triển Esperanto trong trẻ em

4.2.             ZEO

4.2.1.     Phát hành tem UK-97

4.2.2.     Phát hành bưu ảnh

4.2.3.     Dựng tượng Zamenhof tại công viên Hữu nghị

4.2.4.     Áp phích

4.2.5.     Các vật lưu niệm

4.3.             Văn nghệ

4.3.1.     Phổ cập La Espero

4.3.2.     Esperanto-hóa bài hát VN

4.3.3.     Đồng ca

4.3.4.     Đơn ca

4.3.5.     Kịch ngắn, hoạt cảnh

4.4.             Sinh hoạt Câu lạc bộ

4.4.1.     Kỹ năng tổ chức và sinh hoạt CLB

4.4.2.     CLB Koveli: chương trình hoạt động

4.4.3.     CLB Lucien Peraire: chương trình hoạt động

4.4.4.     Giao lưu giữa các CLB trong nước và nước ngoài (qua mạng)

4.4.5.     Vận động tham gia danh sách vjetnamaj-esperantistoj

4.5.             Kết nghĩa

4.5.1.     Giới thiệu Dự án Thành phố kết nghĩa của UEA

4.5.2.     Kết nghĩa Đống Đa – Choisy le Roi

4.5.3.     Kết nghĩa TP HCM – Busan

4.5.4.     Phối hợp triển lãm về TP kết nghĩa trong UK-97 (nếu có)

4.5.5.     Phối hợp họp về TP kết nghĩa trong UK-97 (nếu có)

5.      Viễn cảnh 

5.1.             Vị thế của Esperanto

5.1.1.     Vai trò của Esperanto

5.1.2.     Dạy Esperanto như một ngôn ngữ tự chọn

5.1.3.     Mở lớp Esperanto chính thức trong Đại học

5.1.4.     Esperanto trong thương mại

5.1.5.     Esperanto trong du lịch

5.2.             Esperanto – phương tiện tuyên truyền

5.2.1.     Phiên bản Esperanto Báo Ảnh VN trên mạng

5.2.2.     Esperanto trên đài phát thanh (podcast)

5.2.3.     Esperanto trên truyền hình (podcast)

5.2.4.     Phim video; YouTube về Esperanto do VN làm.

5.2.5.     Phiên bản Esperanto cho các phim giới thiệu về VN

5.3.             Xuất bản

5.3.1.     Xuất bản tác phẩm dịch

5.3.2.     Tái bản

5.3.3.     Sách điện tử

5.3.4.     Tuyển tập văn học VN

5.3.5.     Thư viện QTN ở Hà Nội và TP HCM. Libroservo của VEA

5.4.             Trẻ hóa – Chuyển giao thế hệ

5.4.1.     Thống kê hội viên

5.4.2.     Phân tích độ tuổi hội viên

5.4.3.     Quy hoạch trẻ hóa

5.4.4.     Kế hoạch chuyển giao

5.4.5.     Vai trò của VEJO trong việc trẻ hóa.

5.5.            Esperanto trong thời đại tin học – toàn cầu hóa – hội nhập

5.5.1.     Phổ cập tin học cho hội viên (chỉ tiêu)

5.5.2.     Quan hệ với các nước láng giềng

5.5.3.     Quan hệ với toàn thế giới

5.5.4.     Có người VN trong các tổ chức QTN khu vực và quốc tế

5.5.5.     Đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế thường xuyên

 

 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết