Các thành viên LKK

31/1/2012

1, Chủ tịch: Nguyễn Thị Phượng (au.ag.phuong@gmail.com) - Chịu trách nhiệm về chương trình, Chịu trách nhiệm về thường trực, thông tin liên lạc, quản lý và quảng cáo trên mạng, nhận đơn đăng ký dự ĐH và giải đáp thắc mắc

2, Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Thu - Thủ quỹ

3, Thư ký: Nguyễn Thị Nếp (ejung.hanoi@gmail.com) - phụ trách ăn ở

4, Phạm Phương Nhung (akvineto@gmail.com) - Lế tân

5, Nguyễn Thị Phương Mai (goldenprocom@gmail.com): Chịu trách nhiệm về bản tin đại hội

6, Pham Mai Lan (princessorkideo@yahoo.com)

7, Trịnh Hồng Hạnh (honghanh_qtn@yahoo.com )

8, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (sweetmelody112@yahoo.com)

9, Leo Sakaguchi (Jampgade@web.de): Vespera programo

 


 


 

 
 
Liên quan
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết