Đại diện Hội Quôc tế ngữ toàn cầu (UEA) đã trao đổi với ông Phạm Bình Minh Bộ trưởng Bộ Ngoại GiaoViệt Nam

31/1/2012

Đại diện Hội Quôc tế ngữ toàn cầu (UEA) đã trao đổi với ông Phạm Bình Minh Bộ trưởng Bộ Ngoại GiaoViệt Nam và ông Lê Hoài Trung Đại sứ Việt Nam tại    Liên Hiệp Quốc ( UNO)  về Đại Hội quốc tế ngữ toàn cầu (UK) lần thứ 97 tại Hà nội

 


Tại buổi lễ khai mạc lãnh sự quán Việt Nam ở New-York , nhân danh UEA ,ông Nijl Blonstein đã hội đàm thân mật trong nhiều phút với Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam ông  Phạm Bình Minh  và ông Lê Hoài Trung  Đại sứ Việt Nam ở LHQ về UK-97 sẽ tổ chức ở Hà Nội . Trước đó mấy hôm Ông Bùi thế Giang đại diện thường trực của Việt nam tại LHQ có tổ chức một buổi tiếp và đã mời ông Neil Blonstein tham dự, buổi  lễ diễn ra vào chủ nhật 25 tháng 9 với khoảng một trăm người có mặt trong 2 tiếng đồng hồ .

Ông Neil đã trao tặng phiên bản mới  về tiểu sử Zamenhof và tờ thông tin về UK cho các vị  quan chức .Nguồn tin: Neil Blonstein.

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết