Lời mời tham gia Esperanto Sumoo

17/3/2012

  Hori Jasuo từ Nhật Bản
hori-zonto@water.sannet.ne.jp

       Sumoo là một môn đấu vật truyền thống của Nhật Bản (Xem hình dưới đây). Hằng năm diễn ra 6 cuộc thi đấu. Một cuộc thi sẽ kéo dài trong 15 ngày. Trong tháng ba, kể từ ngày 13 đến 27 (hai tuần), sẽ là Sumoo của tháng 3. Để hưởng ứng cuộc thi này, tôi đề nghị bạn tham gia Esperanto-Sumoo.

1. Mục đích:
1) Nâng cao khả năng đọc của các nhà Quốc tế ngữ;

2) làm cho các nhà Quốc tế ngữ có thói quen tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách.

2. Cách đấu:
  1) Chọn một cuốn sách mà bạn sẽ đọc trong cuộc thi này.
  2) Quyết định số trang bạn sẽ đọc trong một ngày.
   
* Tùy theo khả năng của bạn, bạn hãy chọn một cuốn sách và quyết định số trang bạn sẽ đọc. Người mới bắt đầu học thậm chí chọn một sách trẻ em với lời hứa sẽ đọc 1 trang, nhưng những người có trình độ khá hãy chọn một cuốn sách khó với lời hứa sẽ đọc nhiều trang.
  3) Theo tiến trình của cuộc thi Sumoo thật, chúng ta đấu. Nếu bạn đọc số trang đã hứa cho đến nửa đêm của ngày hôm đó, bạn sẽ đạt được ○ (vòng tròn trắng, giành chiến thắng), nhưng nếu không, thì sẽ được ● (vòng tròn màu đen, thất bại). Bằng cách này, bạn đấu với cuốn sách trong 15 ngày. Bạn sẽ không đấu với một đấu sĩ khác, mà đấu với chính bản thân. Trong thời gian 15 ngày, bạn phải tập trung vào Sumoo và thắng. Thất bại có nghĩa là bạn không chăm chỉ và không tập trung, có nghĩa là phong cách sống của bạn không hay.

3. Ghi tên:
   Bạn hãy gửi thông tin sau đây cho tôi:
   1) Tên, giới tính, quốc gia, thành phố, địa chỉ e-mail
   2) Biệt danh đấu sĩ của bạn.
   3) Tiêu đề của cuốn sách mà bạn sẽ đọc, và bạn sẽ đọc bao trang
  Ví dụ:
Tên: Hori Jasuo, nam, thành phố Maebashi, Nhật Bản, hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Biệt danh đấu sĩ: Horizon
Sách: La Ŝtona Urbo, 20 trang

4. Báo cáo kết quả của bạn hằng ngày:
Khi nào bắt đầu cuộc thi đấu Sumoo, nếu có thể, hàng ngày bạn báo cáo với tôi về chiến thắng hoặc thất bại của bạn. Tôi sẽ ghi lại và sẽ gửi cho bạn báo cáo tổng hợp với kết quả và ý kiến bình luận ​​của người khác.

5. Yêu cầu của tôi:
Hãy tuyển lựa các đấu sĩ trong các câu lạc bộ của bạn. Tôi muốn tập hợp tối thiểu 50 đấu sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Trong tháng 1, 49 đấu sĩ trên toàn thế giới đã tham gia. Tôi muốn rằng Sumoo này được tổ chức ở tất cả các nước.

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết