Danh sách Ban Tổ chức Quốc gia của UK 97

20/3/2012

 

 

1

NguyễnVăn Lợi

 Chủ tịch,

Phụ trách chương trình

 2

HoàngNgọc Bội

P. Chủ tịch, Các cuộc họp chuyên đề

 3

 NguyễnThị Phương Mai

 P. Chủ tịch, Quan hệ đối ngoại, visa

 

 4

 TrầnQuân Ngọc

 P. Chủ tịch, Các chương trình nghệ thuật

 

 5

 LươngNgọc Bảo

 Chỗ ở

 

 6

 ThiềuQuang Điểu

 Đi lại

 

 7

 NguyễnVăn Hà

 Nơi đại hội

 

 8

 TrịnhHồng Hạnh

 Lễ tân

 

 9

 PhạmMai Lan

 Thủ quỹ

 

 10

 NguyễnThị Ngọc Lan

Bản tin Đại hội, các chương trình người khiếm thị

 

 11

 Lại Thị Hải Lý

 Đại hội trẻ em

 

 12

 NguyễnThị Thơm Thơm

 Tình nguyện viên

 

 13

 NguyễnXuân Thu

 Thông tin, báo chí

 

 14

 Lê Thị Thiên Thu

 Du lịch

 

 15

 NguyễnVăn Vĩnh

 Y tế

 

 16

 NguyễnHoàng Yến

 Đón tiếp, Chương trình thanh niên

 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết