Cuộc họp của ban Tổ chức IJK-68 với các tình nguyện viên.

20/3/2012

  Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2012, tại 105A Quán Thánh, ban tổ chức của IJK-68 đã có buổi họp với các tình nguyện viên của mình. Có 25 thành viên của các lớp Quốc tế ngữ K1; K2; K3; đến họp với LKK.

 


Sau hơn 2 giờ làm việc và thảo luận sổi nổi (từ 14h đến 16h30), cuộc họp đã thông qua được một số nội dung chính như sau:

1.      Gặp mặt tất cả các bạn TNV cho sự kiện IJK- 68

2.      Giúp các bạn TNV hiểu rõ hơn về IJK cũng như những nội dung chính của IJK-86 tại Việt Nam

3.      Lập danh sách nhân sự cho 6 nhóm chính, bao gồm: hậu cần, lễ tân, sân bay, giải trí, thông tin và du lịch.

Buổi sinh hoạt chung chuẩn bị cho IJK-68 lần sau  dự kiến tổ chức vào khoảng trung tuần tháng 4. Nhóm thông tin sẽ tiếp tục cập nhật tin tức để báo cáo kịp thời các hoạt động của LKK và TNV.

Đưa tin: Nguyễn Thị Sinh

Phụ trách công tác thông tin của IJK-68

Liên quan
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết