Tin mừng với người Việt Nam:

21/3/2012

  Giáo trình Esperanto v.4 phiên bản tiếng Việt mới ra mắt

 

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày ra đời của Esperanto, ông Carlos Pereira, nhà QTN nổi tiếng người Braxin vừa hoàn thành phiên bản thứ tư Giáo trình Esperanto của ông. Kurso de Esperanto là một chương trình vi tính đa phương tiện để tự học Esperanto. Đây là một số đặc điểm:

  • Chỉ có 12 bài khóa
  • Các bài tập phát âm và nghe-hiểu
  • Các bài hát MP3 kanzonoj – Hãy vừa học vừa hát!
  • Các bài tập rất đa dạng, để chốt nội dung đã học.
  • Giáo trình đã được dịch sang trên 30 thứ tiếng.  Phiên bản mới có cả phần dịch sang tiếng Việt.

Tác giả đã vui lòng cho phép VEA sử dụng giáo trình và đưa giáo trình lên trang web của Hội và các trang web Việt Nam khác. Tải về tại đây

Từ nay, người Việt Nam, nhất là thanh niên, sẽ có khả năng học Esperanto bằng một  chương trình tin học hiện đại, thông qua tiếng mẹ đẻ.

VEA xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với tác giả giáo trình về nghĩa cử cao đẹp này.

Hộ Quốc tế ngữ Việt Nam

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết