Lễ hội ngôn ngữ

13/8/2012

Sau khi khai mạc đại hội quốc tế ngữ thanh niên toàn cầu lần thứ 68, tại các phòng họp ở số 8 Chu Văn An như: Hodler, Privat, Steller và Zamenhof đã diễn ra các lễ hội ngôn ngữ của các nước tham dự IJK như: Việt Nam, Nga, Indonesia, Italia, Pháp.v.v..Đại diện của các nước đã có bài nói chuyện của mình về ngôn ngữ của từng dân tộc. Không chỉ giới thiệu cho bạn bè quốc tế về đặc trưng của ngôn ngữ mình, những người đại diện còn hướng dẫn người nghe học trực tiếp những câu đơn giản và so sánh sự giống và khác nhau cơ bản giữa các tiếng đó với Esperanto. Các lễ hội diễn ra sôi nổi và hào hứng với những thắc mắc chưa hiểu của người nghe và lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu của người nói. Tất cả mọi người đều hứng thú tham dự các bài nói chuyện của các nước để tìm hiểu và học thêm chút ít ngôn ngữ của nước bạn. Đây là một dịp tốt để các nước có thể giao lưu các tiếng giữa các dân tộc trên thế giới. Nhóm Thông tin của VEJO
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết