Bản tin về “Nhà Quốc tế” ngữ năm 2012:

12/3/2013

 

Peter Baláž: Nhà Quốc tế ngữ của năm 2012

 Năm 1998, Tạp chí “ La Ondo de Esperanto” đã khởi xướng việc hàng năm công bố Nhà Quốc tế ngữ của năm. Tham gia dự án này là những đại diện và các chuyên gia tự do về nhiều các lĩnh vực khác nhau trong cộng đồng Quốc tế ngữ.
 
Trong năm nay, 15 vị đại biểu đã đề xuất 21 ứng viên, và tiến hành bầu chọn cho các ứng viên này với kết quả 
Peter BALÁŽ dành được 7 phiếu.
Nhờ những đóng góp cho việc phát triển, thành lập và quản lí các dự án mạng quan trọng; tham gia cộng tác với chính quyền quốc gia và cộng đồng châu Âu, tổ chức Lớp học Esperanto Mùa hè và Hội nghị Khoa học KAEST; phát hành băng đĩa, sách, tờ rơi và các bộ phim quan trọng bằng và về Esperanto, Peter BALÁŽ, một nhà Quốc tế ngữ Slovakia 33 tuổi, điều phối viên của tổ chức Edukado@ Internet (Đào tạo qua Internet) (E@I) được bầu chọn là nhà Quốc tế ngữ năm 2012. Ngoài ra, ông còn thành công trong việc khuyến khích những tài năng trẻ tham gia và trở lại với phong trào, những người mà không có sự khuyến khích này có lẽ đã mất đi niềm hứng thú, yêu thích đối với Quốc tế ngữ.
Nguồn: La Ondo de Esperanto
http://sezonoj.ru/2012/12/balaz/
 
Hội Quốc tế ngữ Việt Nam (VEA) chân thành và nồng nhiệt chúc mừng ông Peter Baláž với sự vinh danh này.
    Người dịch: Trần thị Hoan

 

 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết