Về các cuộc họp của KAEM

16/5/2013

 

VỀ CÁC CUỘC HỌP CỦA  KAEM tại Đại hội  AK-7 Jerusalem

(Theo báo cáo của ông  Sasaki Teruhiro, nguyên chủ tịch KAEM)

 Ngày 18 - 4 - 2013, tại buổi họp kín của Kaem được tổ chức tại sảnh  Zion của hội trường Đại hội AK-7 “Junulara gastejo Rabin. Số đại biểu hợp lệ của hội nghị  6 người, đại diện của 6 nước (Ấn Độ, Trung Quốc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam) và 4  giấy ủy quyền (Iran, Mông Cổ, Nepal, Pakistan).
 
Cuộc họp xác định các vấn đề quan trọng:  bầu chủ tịch mới, các thành viên khác của ban lãnh đạo địa điểm tiếp theo của Đại hội châu Á lần thứ 8. Ông Hori Yasuo, người thay thế của ông Inumaru Fumio, đề nghị ông Inumaru Fumio, như một ứng cử viên Chủ tịch mới của Kaem, và ông Sasaki đề nghị hai ứng cử viên: Ông Chimedtseren Enkhee và ông Wang Ruixiang. Với hầu hết số phiếu được bầu Ông Wang Ruixiang (Trung Quốc) là chủ tịch mới của Kaem. Trung Quốc đã trở thành quốc gia của Đại hội lần thứ 8 Châu Á.
Kết quả sự bổ nhiệm của các hội quốc gia châu Á, ban lãnh đạo mới của KAEM đã được hình thành như sau:

Ấn Độ: Ông Giridhar Rao, agiridhar.rao@gmail.com;

Trung quốc: Ông Wang Ruixiang, 3436481089@163.com;  (Chủ tịch KAEM).

Iran: Ông Omid Rohanian, omid.rohanian@gmail.com;

Isarel: Ông  Eran Vodevoz, evodevoz@yahoo.com;

Nhật Bản: Ông Inumaru Fumio, inumaru-f@nifty.com; (Phó chú tịchKAEM)

Hàn Quốc:Ông Kim Hiongun, nomota@mobigen.com;

Mông Cổ: Ông Chimedtseren Enkhee, nchjo@yahoo.com; (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký)

Nê -pan: Ông Mukundaraj Pathik Wagle, mpathik@gmail.com;

Pa-Kis-Tan: Ông Muhammad Zubair, zurnab_pk@yahoo.co.in;

Taĝikio: Ông Fajzullaev Ĝamŝed, fajzullaev@yandex.ru;

Việt Nam: Bà Lê Thị Thiên Thu, lethienthu.esper@gmail.com.

 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết