Niên biểu phong trào QTN VN (phần 3)

20/10/2013

 

 2006 Đại biểu Việt Nam gồm 2 thành viên đi dự UK 91 và IJK 62 để nhận cờ cho IJK 63 sẽ tổ chức ở Việt Nam.

 

1-2007 Lần đầu tiên tổ chức được 4 lớp học Esperanto tại trường Đại Học Ngoại Ngữ để đào tạo tình nguyện viên cho IJK 63.

Tháng7 +8-2007 Tổ chức thành công IJK 63, có 145 đại biểu từ 34 nước tham dự.

10-2008 Đại Hội IV của Hội, bầu Chủ tịch: đồng chí Nguyễn Văn Lợi, tổng Thư ký: đồng chí Nguyễn Xuân Thu, các phó chủ tịch: Hoàng Ngọc Bội, Thiều Quang Điểu, Trần Quân Ngọc, Nguyễn Thị Phương Mai. Ông Lee Jung-Kee, chủ tịch KAEM sang dự Đại hội.

 

5-2009 Ông Osmo Buller, Chánh văn phòng Trung ương UEA đến VN thị sát tình hình, thăm dò khả năng tổ chức UK 97

 Đặt biển kỷ niệm “Cây Zamenhof” tại công viên Ba Mẫu cho cây đa được trồng nhân dịp AK2 năm 1999 tại Hà Nội. Các ông Osmo Buller, Chủ tịch VEA và Chủ tịch HanEA cùng đông đảo Hội viên QTN cùng tới dự buổi khánh thành biển.  

 1-2010 UEA chính thức công bố VN được đăng cai tổ chức UK 97 năm 2012 tại VN.

Hội đã gửi thư động viên toàn thể Hội viên tích cực hoạt động cho một UK thắng lợi.

3-2010 Thành lập “Ban trù bị” để chuẩn bị cho UK 97.

Tháng8 +9-2010 Thư ký thường trực các Đại hội của UEA đến Hà Nội lần thứ nhất  khảo sát lại tình hình thực địa tổ chức Đại Hội và tập huấn cho BCH VEA các nhiệm vụ tổ chức Đại Hội.

Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Osmo Buller

11-2010 Vì lý do sức khỏe, đồng chí Nguyễn Xuân Thu thôi giữ chức vụ tổng Thư ký Hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, phó chủ tịch Hội kiêm nhiệm chức vụ này từ tháng 11-2010

12-2010 Tổ chức thành công cuộc Hội thảo chung KS 29, có thanh niên 5 nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và In-đô-nê-xia tham dự.

 

Thành lập chi Hội VSK trực thuộc VEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết