Cuộc họp hàng tháng của Chi hội DODESPE

30/11/2013

 Như đã ấn định từ trước, ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 11, Chi hội DODESPE đã thực hiện cuộc sinh hoạt định kỳ của mình.

  Trong kỳ họp tháng 11 này (ngày 29-11) có 10 người tham dự. Từ nay người ta quyết định mời các Chi hội trưởng các Chi hội bạn của HANEA cùng đến tham dự. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội HANESPE đã nhận lời mời.

Bắt đầu cuộc họp, Chi hội trưởng giải quyết các sự việc hành chính, phổ biến công tác của tháng 12 và  giới thiệu hội viên mới: Ông Mai Thế Sỹ, một nhà QTN thường trú tại Quận Đống Đa.

Chi hội trưởng nhắc nhở hội viên làm đơn tham gia hội viên cá nhân của UEA

Ông Nguyễn Xuân Thu giới thiệu hoạt động của nhóm “Vjetnama  Terminaro” trong khuôn khổ của nhóm “Azia Terminaro” –dưới sự lãnh đạo của ông Renato Corsetti--  từ năm 2008 đến nay nhằm Esperanto hóa các từ đặc biệt của Việt Nam. Các bà Lê Thị Cao Trường và Lương Ngọc Bảo giới thiệu cống hiến của mình cho nhóm: đề nghị Esperranto hóa hai từ “Bánh Khúc” và “Lên Đồng”.

Ông Nguyễn Xuân Thu thử nghiệm trình bày bằng power-point một bài tập nói ngắn gọn việc học từ  mới “libera” bằng cách xem các hình ảnh tượng Thần Tự do và 2 người tù trên màn hình vô tuyến, để tạo ra các từ mới. Cách học này thu hút mọi người tham gia bài học tùy theo khả năng ngôn ngữ của mình, khiến cho cuộc họp trở nên rất sôi động.


 

  Đưa tin: Chi hội DODESPE

 

Ảnh 1: Cuộc  họp.


 

Ảnh 2: Trao đổi và thảo luận

 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết