Lời chúc năm mới

19/3/2014

 ĐỂ HÒA BÌNH VÀ HẠNH PHÚC ĐƯỢC DÀI LÂU

 

 

Thời gian trôi qua, năm Rắn đã lui vào quá khứ,

Ta vui mừng khi đất nước vào xuân.

Là con cháu Tiên Rồng, với chin chục triệu dân,

Ta tự hào dựng xây tổ quốc.

 

Từ Bạch Đằng Giang đến chiến thắng Điện Biên,

Học tập quyết tâm của các bậc tiền nhân,

Ta đã thắng bao đội quân xâm lược,

Giữ vững nền độc lâp để tiến lên,

 

Củng cố tinh thần đoàn kết khắp năm châu,

Góp sức cùng nhau cho đất nước mạnh giầu,

Ta vững bước đi lên cùng bạn bè thế giới,

Để Hòa Bình và Hạnh Phúc được dài lâu.

 

Mùa Xuân năm Ngựa

Giáp Ngọ  - 2014

 

NGUYỄN HỢP

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết