Bản dịch cuốn "Vivo de Zamenhof"

21/3/2014

            Chúng ta hy vọng rằng, qua Bộ sách này, những người bạn cùng ý tưởng với chúng ta trong tương lai cũng sẽ có lý do để ca ngợi tên ông, rằng nhiệt tình và công lao đáng tôn vinh của ông luôn là ánh sáng chói lọi dẫn dắt những  bước chân của họ đi tới đích mong ước.

 

 Cuộc đời Zamenhof

....... Do tác phẩm này hẳn là đáng đọc (và phải đọc) đối với mỗi nhà quốc tế ngữ tốt cũng là kỷ vật về một trong những môn đồ nhiệt tình nhất của người Thầy yêu quí của chúng ta nên Ban cố vấn của Hội Quốc tế ngữ Anh giao cho Công ty Xuất bản  Quốc tế ngữ chuẩn bị đợt xuất bản mới.

.........

Liên quan
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết