Lời kêu gọi cùng nhau mừng Năm kỷ niệm lần thứ 60 Nghị quyết Montevideo (Montevideo 60).

2/10/2014

 

     

  Kính gửi Hội Quốc tế ngữ Việt Nam,

Kính gửi Tổ chức Thanh niên Quốc tế ngữ Việt Nam

   Tháng mười hai năm 1954, tại Hi nghị toàn thể tại Montevideo, UNESCO đã thông qua bản Nghị quyết nổi tiếng ghi nhận những đóng góp của Quốc tế ngữ Esperanto vào các lĩnh vực hoạt động của mình (giáo dục, khoa học và văn hóa).

 

     Giờ đây UEA kêu gọi cùng nhau mừng Năm “Montevideo 60” để đánh dấu kỷ niệm quan trọng này nêu bật những tiến bộ đáng kể của Quốc tế ngữ vào các lĩnh vực kể trên trong 60 năm qua. Chúng tôi tiên đoán trong suốt cả năm sẽ triển khai nhiều dự án diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt chú trọng đến những giá trị giáo dục, khoa học và văn hóa của Esperanto. Điều đó có nghĩa là một lễ hội văn hóa toàn cầu sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức tại rất nhiều nơi.

 

    Hội của các bạn sẽ có thể đóng góp như thế nào cho sự kiện độc đáo này? Vâng. Một là nhìn lại  những thành tựu hàng đầu của Hội chuyên khoa hoặc quốc gia của bạn trong những thập kỷ vừa qua. Thí dụ bạn hãy nghĩ tới những đóng góp vào kho tàng các tác phẩm văn học viết bằng hoặc dịch ra Esperanto, về các loại hình hoạt động văn hóa hoặc khoa học, về các nhà giáo tiêu biểu và các khóa học, việc vận dụng Esperanto trên những địa bàn mới, về vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng (phát thanh, podcast –chương trình phát thanh có thể nghe lại trên internet - v.v…), của Internet…Bạn  có thể tóm tắt sáu thập kỷ này cho các thế hệ mới chưa được sống qua thời kỳ đó như thế nào? Theo bạn thì những thành tựu nào là đáng chú ý nhất và không thể quên được của giai đoạn này? Làm thế nào để bảo tồn chúng và có thể tiếp cận được đối với thời đại ngày nay?

    Hai là, bạn có thể tiên đoán những sinh hoạt nào cho Năm  Montevideo mà đỉnh cao của nó chắc chắn sẽ là UK thứ 100 tại Lille, tuy nhiên nó vẫn có thể bao gồm cả những sự kiện và dự án bổ sung cho đến tận cuối năm 2015? Liệu có thể đánh dấu cho Năm Montevideo bằng một hội thảo chuyên đề, một chương trình văn hóa, một (hay nhiều) khóa học, hoặc phát hành sách báo, trang web, chương trình phát thanh có thể nghe lại trên internet? Hay là tổ chức phỏng vấn các nhà QTN lão thành và các nhà lãnh đạo đương thời về 60 năm qua?

 

    Năm Montevideo sẽ phục vụ cho nhận thức/ giáo dục các thành viên của cộng đồng Esperanto về truyền thống và thành tựu của chúng ta để khuyến khích việc tổ chức các loại hình sinh hoạt mới, các sự kiện và dự án và  giới thiệu đến cả với công chúng không phải là nhà quốc tế ngữ, đặc biệt là thông báo và mời được các quan chức  UNESCO có liên quan đến sự kiện. Các thông tin không những chỉ xuất hiện trên các tạp chí Esperanto mà còn trên các kênh truyền hình, đài phát thanh và phát thanh mạng và không phải chỉ bằng ngôn ngữ Esperanto.

 

    Để góp phần vào việc thực hiện và phối hợp của Năm Montevideo, chúng tôi đề nghị Hội các bạn chọn người phụ trách và thông báo cho chúng tôi vào giữa tháng 10 này. Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin qua lại và cùng lên kế hoạch của các nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới trong Năm Montevideo này sẽ có thể đóng một vai trò đặc biệt trong việc phát triển văn hóa của chúng ta. Quá trình đó giờ đây dang bắt đầu, mong các bạn hãy chọn đại diện của mình.

   

    Một bài báo đặc biệt với những chi tiết đầy đủ về Năm Montevideo sẽ xuất hiện trên số tháng 10 của tạp chí ESPERANTO.

  Chúng tôi chờ đợi phản hồi của các bạn.  

  Xin chào thân ái. 

          Mark Fettes, chủ tịch UEA

          Barbara Pietrzak, ủy viên Ban Chấp hành UEA, đặc trách về Năm “Montevideo 60”

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết